Obsługa zamówień telefonicznych i dostaw
 • 16 Jan 2023
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Obsługa zamówień telefonicznych i dostaw

 • Dark
  Light

Article summary

Przyjmowanie zamówienia telefonicznego na POS

Aby dodać nowe zamówienie telefoniczne na POS:

 1. Rozwiń menu boczne > kliknij Nowe zamówienie przychodzące.
 2. Wpisz numer telefonu klienta > kliknij Szukaj.
 3. Jeśli jest to nowy/niezapisany w bazie klient > wprowadź jego dane adresowe > Zapisz.
 4. U góry strony wybierz opcję DOSTAWA lub ODBIÓR.
  • W przypadku dostawy, w polu Adres dostawy wyświetli się nazwa strefy zgodnie z wprowadzonym adresem klienta > kliknij Wybierz.
 5. Opcjonalnie możesz dodać uwagi do zamówienia.
 6. Jeśli chcesz wystawić fakturę do zamówienia > zaznacz suwak Faktura w danych kontaktowych.
 7. Termin realizacji > wybierz ilość minut.
 8. Forma płatności > wybierz odpowiednio.
 9. Kliknij Dalej.
 10. Następuje przejście do widoku składania zamówienia > dodaj wybrane przez klienta produkty.

  UWAGA: W przypadku zamówienia z dostawą przycisk Wyślij zamówienie będzie aktywny, gdy wartość zamówienia przekroczy minimalną kwotę niezbędną do realizacji dostawy w przypisanej strefie. Tę wartość należy ustalić przy dodawaniu strefy. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule: Konfiguracja systemu > Dodawanie strefy dostaw.

 11. Kliknij Wyślij zamówienie.
 12. Następuje dodanie zamówienia do koszyka, wydruk bonu na kuchni (jeśli jest ustawiony) oraz pokazanie się zamówienia na ekranie dostaw (jeśli została wybrana dostawa).
 13. W widoku Zamówienia przychodzące możesz zobaczyć wszystkie dane związane z przyjętym zamówieniem oraz zadeklarowaną przez restaurację godzinę realizacji.
 14. W przypadku dostawy kliknij Wybierz kierowcę i wybierz odpowiednio. Możesz dodać uwagi dla kierowcy przez wybranie przycisku +.

  UWAGA: Pamiętaj o wcześniejszym zdefiniowaniu kierowcy w panelu administracyjnym. Szczegółowe instrukcje znajdziesz w artykule: Zarządzanie użytkownikami / rolami.

 15. Po zrealizowaniu zamówienia kliknij Zakończ.
 16. Automatycznie przejdziesz do widoku płatności. Wybierz właściwy rodzaj zamknięcia rachunku > Paragon, Niefiskalny lub Faktura.
 17. Po wydruku dokumentu sprzedaży system automatycznie zmieni status zamówienia na Zakończone. Was this article helpful?