Otwieranie szuflady
  • 24 Jun 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Otwieranie szuflady

  • Dark
    Light

Article summary

Aby otworzyć szufladę poprzez system POS tAPP Gastro:

  • Z rozwiniętego panelu nawigacyjnego wybierz przycisk Otwórz szufladę.

Was this article helpful?