Pobieranie aplikacji
  • 15 Jan 2023
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Pobieranie aplikacji

  • Dark
    Light

Article summary

Aplikację tAPP Gastro na POS możesz pobrać samodzielnie lub zwrócić się do swojego przedstawiciela handlowego.

1. Pobierz tAPP Gastro z oficjalnego sklepu Google Play.Was this article helpful?

What's Next