Sprzedaż
 • 15 Jan 2023
 • 2 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Sprzedaż

 • Dark
  Light

Article summary

Użytkownik zalogowany na POS tAPP Gastro może zrealizować zamówienie w bardzo prosty sposób. Przedstawimy tutaj podstawową ścieżkę. 

Aby dokonać realizacji zamówienia z różnymi pojawiającymi się zdarzeniami, skorzystaj z bazy wiedzy panelu administracyjnego tAPP Gastro oraz aplikacji POS tAPP Gastro, gdzie znajdziesz szczegółowe odpowiedzi i wskazówki. Szczególnie w zakresie dodawania sal i stolików, dodawania nowych użytkowników lub dodawania faktury do zamówienia.

Otwieranie zamówienia i dodawanie pozycji

Pierwszym etapem jest otworzenie zamówienia. 

 • Na ekranie startowym rozwiń menu boczne > kliknij Nowe zamówienie. 

Dzięki utworzonej liście produktów możesz dodać produkty, zestawy oraz pizzę do zamówienia. 

 • Kliknij w produkt, który ma być dodany do zamówienia. 


Wybranym produktem jest: 

 • Produkt prosty – zostanie dodany do zamówienia. 
 • Zestaw – zostanie dodany do zamówienia. 
 • Pizza:
  • Kliknij na odpowiedni rozmiar pizzy. 
  • Aby podzielić pizzę kliknij na ikonę pizzy > kliknij znak plus [ikonka], który się pojawił > wybierz kolejną pizzę > OK. 
  • Aby dodać dodatkowe składniki kliknij w pole z aktualnymi składnikami > wybierz dodatkowe składniki > OK. 
Wybrany produkt jest dostępny wraz z modyfikatorami:
Z dostępnych modyfikatorów wybierz te, które mają zmodyfikować Twój produkt, zależnie od podanych dostępnych ilości.

Dodatkowo można dodać opis do zamówienia, dodać promocje do zamówienia lub zmieniać poziom cenowy po naciśnięciu przycisku opcji zamówienia i wybraniu odpowiednich.

Drukowanie bonu

Aby wydrukować zamówienie na kuchnię należy: 

Kliknij ikonę P > zamówienie zostanie wysłane i wydrukowane na ustawionej drukarce bonowej. 

Zakończenie zamówienia 

Aby zakończyć zamówienie: 

 • Przejdź do menu bocznego > kliknij Otwarte zamówienia. 
 • Kliknij w zamówienie, które ma być zakończone. 
 • Kliknij zielony przycisk z kwotą do zapłaty.

Potwierdzenie sprzedaży. Wystawienie dokumentu sprzedaży, Płatność

Aby potwierdzić sprzedaż i zrealizować płatność:

 • Wybierz rodzaj dokumentu sprzedażowego Paragon/Niefiskalny/Faktura. 
  • Paragon – zostanie dodany. Istnieje możliwość dodania numeru NIP do paragonu. Należy zaznaczyć przycisk tak, aby był na zielono > na ekranie, który się pojawi, wpisać numer NIP > Zapisz.  
  • Paragon niefiskalny – zostanie dodany. 
  • Faktura > należy wpisać numer NIP > Wyszukaj > Potwierdź > Zapisz.

Aby dowiedzieć się więcej, jak wystawić fakturę - przejdź do artykułu: wystawianie faktury na POS tAPP Gastro.

 • Wybierz kwotę na ekranie za pomocą przedstawionej klawiatury.
 • Wybierz metodę płatności Gotówka/Inne/Karta. 

Aby podzielić płatność na różne formy płatności, wpisz kwotę i kliknij odpowiedni przycisk Gotówka/Inne/Karta. W polu Do zapłaty wskazana jest kwota, która musi być pobrana do zamknięcia rachunku.

Efektem jest wydrukowanie wybranego dokumentu sprzedażowego i otworzenie się kasy.  

Realizacja zamówienia przebiegła pomyślnie. Dane dotyczące zamówień można bezpośrednio zobaczyć w panelu administracyjnym tAPP Gastro. 

Zakończenie sprzedaży w każdym dniu wymaga wykonania zamknięcia dnia oraz zmiany.  

Koniec dnia: Zamknięcie dnia

Aby zamknąć dzień i wykonać raport dzienny: 

 • Z rozwiniętego panelu nawigacyjnego wybierz Raporty. 
 • Zaznacz odpowiedni rodzaj raportu: Dzienny. 
 • Kliknij Wydrukuj. 

Na podłączonej drukarce zostanie wydrukowany raport dzienny. 

Koniec dnia: Zamknięcie zmiany

Aby zamknąć zmianę przez pracownika na POS tAPP Gastro: 

 • Z rozwiniętego panelu nawigacyjnego wybierz Zamknij zmianę

Na podłączonej drukarce zostanie wydrukowany raport kasjera z godziną rozpoczęcia i zakończenia oraz parametrami sprzedaży. Użytkownik zostaje wylogowany. 

Po zakończonej sprzedaży przejdź do panelu administracyjnego tAPP Gastro, aby zobaczyć wyniki sprzedaży.


Was this article helpful?

What's Next