Synchronizacja systemu
  • 07 Oct 2022
  • 1 Minute to read
  • Contributors
  • Dark
    Light

Synchronizacja systemu

  • Dark
    Light

Article Summary

Aby wykonać synchronizację aplikacji na POS w celu aktualizacji danych podczas zmiany:

  • Z rozwiniętego panelu nawigacyjnego wybierz Synchronizuj.

Dzięki temu możesz dodawać różnorodne elementy w panelu administracyjnym i odświeżać ich zawartość na POS.


Was this article helpful?