Konfiguracja systemu
 • 16 Jan 2023
 • 4 Minutes to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Konfiguracja systemu

 • Dark
  Light

Article summary

Dodawanie sali i układu stolików

Aby dodać salę oraz układ stolików:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Sale i stoliki.
 • Kliknij w lewym dolnym rogu Dodaj salę.
 • Wpisz nazwę sali oraz wybierz restauracje, gdzie znajduje się dana sala (w przypadku kilku obiektów).
 • Przeciągnij wybrany stolik (kwadrat, prostokąt, koło)  poprzez najechanie na dany kształt w odpowiednie miejsce na sali.
 • W wyświetlonym oknie wpisz numer oraz ilość miejsc stolika > Zapisz.

Aby zmienić wielkość stolika kliknij na dany stolik > chwyć krawędź i dowolnie zmień wielkość.

 • Kliknij Zapisz.

Zarządzanie grupami GTU

GTU to skrót od nazwy GRUPY TOWARÓW I USŁUG, stanowiący zakres kodów, które dotyczą wybranych kodów towarów i usług. Obowiązek ich stosowania mają czynni podatnicy VAT, którzy dokonują sprzedaży towarów lub usług wymagających oznaczenia kodami GTU.

Aby dodać dany kod do systemu należy:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Grupy GTU.
 • Zaznacz przy odpowiedniej grupie przycisk, zielony kolor oznacza, że dana grupa jest aktywna.

GTU 01

Sprzedaż alkoholu.

GTU 02

Handel paliwem.

GTU 03

Sprzedaż oleju opałowego i olejów smarowych.

GTU 04

Wyroby tytoniowe

GTU 05

Handel odpadami, surowcami wtórnymi.

GTU 06

Urządzenia elektroniczne.

GTU 07

Sprzedaż pojazdów i części.

GTU 08

Wyroby z metali szlachetnych i nieszlachetnych, jubilerskie.

GTU 09

Handel lekami.

GTU 10

Budynki i budowle.

GTU 11

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych.

GTU 12

Usługi o charakterze niematerialnym, m.in. doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

GTU 13

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej.

 

Dodawanie poziomu cenowego

Aby dodać nowy poziom cenowy do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Cennik.
 • Kliknij Dodaj nowy Cennik.
 • Wpisz nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Edytowanie nazwy poziomu cenowego

Aby edytować nazwę poziomu cenowego w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Cennik.
 • Kliknij znak ołówka > Wpisz poprawną nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Usuwanie poziomu cenowego z systemu

Aby usunąć poziom cenowy z systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Cennik.
 • Kliknij ikonkę kosza przy odpowiedniej nazwie > Tak.

UWAGA: Usunięcie poziomu cenowego z systemu spowoduje usunięcie cen produktów.

Dodawanie kierunków zamówienia

Aby dodać nowy kierunek zamówienia do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Cennik.
 • Kliknij Dodaj nowy kierunek.
 • Wpisz nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Edytowanie kierunków zamówienia

Aby edytować nazwę kierunku zamówienia w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Kierunki zamówienia.
 • Kliknij znak ołówka > Wpisz poprawną nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Usuwanie kierunku zamówienia z systemu

Aby usunąć kierunek zamówienia z systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Kierunki zamówienia.
 • Kliknij ikonkę kosza [ikonka] przy odpowiedniej nazwie > Tak.

Dodawanie jednostki miary

Aby dodać nową jednostkę miary do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Jednostki miary.
 • Kliknij Dodaj jednostkę.
 • Wpisz skrót oraz pełną nazwę jednostki > kliknij znak potwierdzający.

 Edytowanie jednostki miary

Aby edytować  pełną nazwę oraz skrót jednostkę miary w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Jednostki miary.
 • Kliknij znak ołówka > Wpisz poprawny skrót lub pełną nazwę jednostki miary > kliknij znak potwierdzający.

Usuwanie jednostki miary z systemu

Aby usunąć jednostkę miary z systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Jednostki miary.
 • Kliknij ikonkę kosza przy odpowiedniej nazwie > Tak.

Dodawanie rozmiaru pizzy

Aby dodać nowy rozmiar pizzy do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Rozmiar pizzy.
 • Kliknij Dodaj nowy rozmiar pizzy.
 • Wpisz nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Dodawanie rodzaju ciasta dla pizzy

Aby dodać nowy rodzaj ciasta dla pizzy do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Rodzaje ciasta dla pizzy.
 • Kliknij Dodaj rodzaj ciasta.
 • Wpisz nazwę ciasta oraz wysokość dopłaty/brak dopłaty do każdego rozmiaru pizzy > kliknij znak potwierdzający.

Edytowanie nazwy rozmiaru pizzy

Aby edytować nazwę rozmiaru pizzy w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Rozmiar pizzy.
 • Kliknij znak ołówka > Wpisz poprawną nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Dodawanie nazw grup na fakturze

Aby dodać nową nazwę grupy na fakturze do systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia >  Słowniki  >  Nazwy grup na fakturze zgrupowanej.
 • Kliknij Dodaj nazwę.
 • Wpisz nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Edytowanie nazwy grupy na fakturze

Aby edytować nazwę grupy na fakturze w systemie:

 • Z menu bocznego kliknij  Ustawienia  >  Słowniki  > Nazwy grup na fakturze zgrupowanej.
 • Kliknij znak ołówka > Wpisz poprawną nazwę > kliknij znak potwierdzający.

Usuwanie grupy na fakturze zgrupowanej z systemu

Aby usunąć kierunek zamówienia z systemu:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Nazwy grup na fakturze zgrupowanej.
 • Kliknij ikonkę kosza [ikonka] przy odpowiedniej nazwie > Tak.

Zarządzanie listą świąt

Aby dodawać, edytować i usuwać dostępną listę świąt:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Słowniki > Święta.
 • Aby dodać nowe święto do systemu, kliknij Dodaj święto > Wpisz nazwę i wybierz datę z kalendarza > kliknij znak potwierdzający.
 • Aby edytować, kliknij znak ołówka > wprowadzić poprawne dane > kliknij znak potwierdzający.
 • Aby usunąć, kliknij ikonkę kosza przy odpowiedniej nazwie > Tak.

Ustawienie ogólnych informacji o zamówieniach

Aby automatycznie ustawić wylogowanie użytkownika po zrealizowanej sprzedaży:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Parametry.
 • Zaznacz przycisk Wyloguj po każdej sprzedaży.

Ustawienie zostanie zapisane. Po przejściu na POS po każdej zrealizowanej sprzedaży użytkownik zostanie wylogowany oraz będzie miał możliwość wybrania użytkownika do następnej obsługi zamówienia.


Aby automatycznie ustawić możliwość utrzymywania otwartych zamówień na POS:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Parametry.
 • Zaznacz przycisk Pozwalaj na otwarte zamówienia na POS.

 

Aby automatycznie ustawić możliwość zamykania zamówień:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Parametry.
 • Wybierz z listy:
  1. Przed raportem dobowym – wszystkie zamówienia zostaną zamknięte przed wykonaniem raportu dziennego.
  2. Następnego dnia – wszystkie zamówienia zostaną zamknięte kolejnego dnia.
  3. Nie zamykaj – zamówienia nie będą automatycznie zamykane. Użytkownik decyduje o zamknięciu każdego zamówienia.

Dodawanie strefy dostaw

Aby ustawić strefy dostaw:

 • Z menu bocznego kliknij Ustawienia > Strefy dostaw.
 • Kliknij > +Dodaj nową strefę.
  1. Nadaj nazwę danej strefie.
  2. Wyznacz strefę za pomocą punktów tworząc dowolne kształty lub jako promień okręgu.
  3. Przypisz do strefy wybraną restaurację oraz wprowadź koszt dostawy:
  - możesz ustawić minimalną wartość zamówienia niezbędną do realizacji dostawy,
  - możesz ustawić minimalną wartość zamówienia dla bezpłatnej dostawy.
  4. Ustaw kolor strefy.
  5. Kliknij Zapisz.

  Klikając dwukrotnie na wybraną strefę z listy po lewej przechodzimy od razu do jej widoku na mapie i szczegółowych danych.

  WSKAZÓWKA: W przypadku posiadania kilku restauracji z opcją dostawy, na Twojej stronie do zamówień online system sam wyszuka lokal właściwy dla wpisanego przez klienta adresu dostawy.


Przypisanie strefy dostaw do e-sklepu tAPP Order

Aby dodać strefę dostaw do strony zamówień online:

 • W Ustawieniach przejdź do > tAPP Order.
 • Z listy po lewej wybierz restaurację, dla której utworzono strefę dostaw.
 • Kliknij Wyślij menu, aby zaktualizować ofertę wraz ze strefą dostaw.

Was this article helpful?