Zarządzanie użytkownikami / rolami
 • 27 Jun 2022
 • 1 Minute to read
 • Contributors
 • Dark
  Light

Zarządzanie użytkownikami / rolami

 • Dark
  Light

Article summary

Tworzenie roli dla użytkowników

Aby utworzyć rolę dla użytkowników:

 • Z menu bocznego kliknij Użytkownicy > Dodaj rolę.
 • Wpisz Nazwę roli.
 • Zaznacz odpowiednie przyciski, które (kolor zielony) wskazują na uprawnienia do poszczególnych.
 • Kliknij Zapisz.

Edytowanie roli dla użytkowników

Aby edytować rolę dla użytkowników:

 • Z menu bocznego kliknij Użytkownicy.
 • Przy odpowiedniej nazwie kliknij ołówek [ikonka].
 • Zmień Nazwę roli, gdy jest taka potrzeba.
 • Zaznacz / odznacz odpowiednie przyciski, które (kolor zielony) wskazują na uprawnienia do poszczególnych.
 • Kliknij Zapisz.

Usuwanie roli dla użytkowników

Aby usunąć rolę dla użytkowników:

 • Z menu bocznego kliknij Użytkownicy.
 • Przy odpowiedniej nazwie kliknij ołówek [ikonka].
 • Kliknij Usuń > Tak.

Tworzenie użytkownika

Aby utworzyć nowego użytkownika należy:

 • Z menu bocznego kliknij Użytkownicy.
 • Przy odpowiedniej roli, kliknij plus na zielonym tle [ikonka].
 • Jeżeli użytkownik ma być widoczny oraz dostępny, zaznacz przycisk Aktywny, aby był zielony.
 • Uzupełnij pola:

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

E-mail

Adres E-mail, konieczny do zalogowania się na konto

Rola użytkownika

Wybór roli z dostępnych

Restauracja

Restauracja, do której należy użytkownik

Język

Zaznacz język danego użytkownika

Hasło

Hasło, konieczne do zalogowania się na konto, składa się z przynajmniej 6 znaków (w tym liter i cyfr)

Powtórz hasło

Hasło, w celu sprawdzenia poprawności

PIN

Numer PIN, konieczny przy logowaniu się na POS, składa się z 4 znaków

Powtórz PIN

Numer PIN, w celu sprawdzenia poprawności


 • Aby dodać zdjęcie użytkownika kliknij w pole Wgraj zdjęcie > wybierz zdjęcie > Otwórz.
 • Kliknij Zapisz.

Edycja danych użytkownika

Aby edytować dane o użytkowniku:

 • Z menu bocznego kliknij Użytkownicy.
 • Kliknij na użytkownika, którego dane będziesz edytować.

Edycja podstawowych danych znajduje się w zakładce Edytuj użytkownika.

 • Jeżeli użytkownik ma być widoczny oraz dostępny, zaznacz przycisk Aktywny, aby był zielony.
 • Zmień dane w polach, tak aby były odpowiednie dla danego użytkownika:

Imię

Imię

Nazwisko

Nazwisko

E-mail

Adres E-mail, konieczny do zalogowania się na konto

Rola użytkownika

Wybór roli z dostępnych

Restauracja

Restauracja, do której należy użytkownik

Język

Zaznacz język danego użytkownika


W tej zakładce można dodawać, zmieniać oraz usuwać zdjęcia użytkownika:

 • Aby dodać zdjęcie użytkownika kliknij w pole Wgraj zdjęcie > wybierz zdjęcie > Otwórz.
 • Aby zmień zdjęcie użytkownika najedź na pole ze zdjęciem > kliknij Zmień > wybierz zdjęcie > Otwórz.
 • Aby usunąć zdjęcie użytkownika najedź na pole ze zdjęciem > kliknij Usuń > Tak.

Aby zmienić hasło dla wybranego użytkownika:

 • Kliknij Zmień hasło > Wpisz nowe hasło w dwóch oknach.

Aby zmienić PIN dla wybranego użytkownika:

 • Kliknij Zmień PIN > Wpisz nowy PIN w dwóch oknach.
 • Kliknij Zapisz.

Usuwanie konta użytkownika

Aby usunąć konto użytkownika:

 • Z menu bocznego kliknij Użytkownicy.
 • Kliknij na użytkownika, którego chcesz usunąć.
 • Kliknij Usuń > Tak.

UWAGA: Aby usunąć użytkownika musisz mieć nadane do tego uprawnienia.


Was this article helpful?